VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Webové komponenty Typografia

For Odporúčame používať pre všetky stránky jednotne len písmo uvedené v Jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb. Zároveň odporúčame štruktúrovať textový obsah tak, aby bol ľahko a rýchlo čitateľný.

Obsah:

Písmo

Odporúčame používať písmo Source Sans Pro. Tento typ písma je voľne dostupný, môžete si ho stiahnuť napríklad v databáze Google Fonts.

Pre prípad nedostupnosti typu písma, ponúknite používateľovi typograficky podobnú alternatívu skupiny bezpätkového písma. Príklad: “font-family: Source Sans Pro, sans-serif;”.

Pri tvorbe textov dodržujte pravidlá slovenského pravopisu a používania interpunkcie.

Nadpisy

52 px Tučný nadpis

38 px Tučný nadpis

26 px Tučný nadpis

20 px Tučný nadpis

<h1 class="heading-xlarge">52 px Tučný nadpis</h1>

<h2 class="heading-large">38 px Tučný nadpis</h2>

<h3 class="heading-medium">26 px Tučný nadpis</h3>

<h4 class="heading-small">20 px Tučný nadpis</h4>

Úvodný odsek

26 px úvodný odsek, ktorý by mal obsahovať podstatné informácie. Text by mal byť krátky a zrozumiteľný.

20 px odsek s hlavným textom, v ktorom si používateľ nájde všetky potrebné informácie v zrozumiteľnej podobe.

<p class="lede">
 26 px úvodný odsek, ktorý by mal obsahovať podstatné informácie. Text by mal byť krátky a zrozumiteľný.
</p>

<p>
 20 px odsek s hlavným textom, v ktorom si používateľ nájde všetky potrebné informácie v zrozumiteľnej podobe.
</p>

Hlavný text

20 px odsek hlavného textu. Napísaný text by mal byť zrozumiteľný, jednoznačný a krátky.

16 px odsek s podporným textom. Použite vtedy, ak potrebujete niečo dodatočne vysvetliť. Nepoužívajte na hlavný text.

<p>
 20 px odsek hlavného textu. Napísaný text by mal byť zrozumiteľný, jednoznačný a krátky.
</p>

<p class="font-xsmall">
 16 px odsek s podporným textom. Použite vtedy, ak potrebujete niečo dodatočne vysvetliť. Nepoužívajte na hlavný text.
</p>

19 px odkaz bez obklopujúceho textu

19 px odkaz v hlavnom texte. Za textovou linkou pokračuje textový odsek.

Späť
<p>
 <a href="#">19 px odkaz bez obklopujúceho textu</a>
</p>

<p>
 <a href="#">19 px odkaz v hlavnom texte</a>. Za textovou linkou pokračuje textový odsek.
</p>

<a href="#" class="link-back">Späť</a>

Zoznamy

 1. Toto je číselný zoznam.
 2. Druhý bod v číselnom zozname.
 3. Každý bod zoznamu sa končí bodkou.
<ul class="list list-bullet">
 <li>Príklad guličkového zoznamu.</li>
 <li>Ďalší bod guličkového zoznamu.</li>
 <li>Tretí bod v poradí</li>
 <li>Štvrtý bod</li>
</ul>

<ol class="list list-number">
 <li>Toto je číselný zoznam.</li>
 <li>Druhý bod v číselnom zozname.</li>
 <li>Každý bod zoznamu sa končí bodkou.</li>
</ol>

<ul class="list">
 <li><a href="#">Súvisiaci odkaz</a></li>
 <li><a href="#">Súvisiaci odkaz</a></li>
 <li><a href="#">Súvisiaci odkaz</a></li>
 <li><a href="#" class="bold-xsmall">Viac</a></li>
</ul>

Vsadený text

Pre upriamenie pozornosti na dôležitý obsah stránky je účelné používať ohraničený vsadený text.

V prípade nedoplnenia žiadosti bude vaše konanie zastavené.

<div class="panel panel-border-wide">
 <p>
  V prípade nedoplnenia žiadosti bude vaše konanie zastavené.
 </p>
</div>

V prípade dôležitého textu s možným právnym následkom (napríklad pokuta alebo trest odňatia slobody) použite tučné písmo s ikonou výkričníka.

Upozornenie Ak sa nezaregistrujete, môžete dostať pokutu až do výšky 5 000 €.
<div class="notice">
 <i class="icon icon-important">
  <span class="visually-hidden">Upozornenie</span>
 </i>
 <strong class="bold-small">
  Ak sa nezaregistrujete, môžete dostať pokutu až do výšky 5&nbsp;000&nbsp;€.
 </strong>
</div>

Skrytý text (zobrazenie na požiadanie)

Tento prvok sa používa na uľahčenie prezerania obsahu stránky tak, že v prípade potreby zobrazíte doplnkové kontextové informácie. Dbajte na to, aby minimálne rozmery klikateľnej plochy boli 30 x 30 pixelov.

Kliknite na “Pomoc s národnosťou” pre ukážku.

Pomoc s národnosťou

Ak si nie ste istí, akú máte národnosť, skúste sa pozrieť na váš úradný dokument ako pas alebo občiansky preukaz.

<details>

 <summary><span class="summary">Pomoc s národnosťou</span></summary>

 <div class="panel panel-border-narrow">

  <p>
   Ak si nie ste istí, akú máte národnosť, skúste sa pozrieť na váš úradný dokument ako pas alebo občiansky preukaz.
  </p>

 </div>

</details>

Ak používate HTML5 elementy, budete potrebovať knižnicu pre staršie prehliadače.

Uistite sa, že váš zdrojový kód zodpovedá príkladu vyššie.

Príklady