VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Webové komponenty Údaje

Zvážte umiestnenie obsahu do tabuľky tak, aby sa dal jednoduchšie prezerať.

Obsah:

Číselné tabuľkové údaje

MesiacPoplatok za vozidloPoplatok za bicykel
Január 165,00 EUR 85,00 EUR
Február 165,00 EUR 85,00 EUR
Marec 151,25 EUR 77,90 EUR
Apríl 136,0 EUR 70,10 EUR
<table>
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">Mesiac</th>
   <th class="numeric" scope="col">Poplatok za vozidlo</th>
   <th class="numeric" scope="col">Poplatok za bicykel</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th scope="row">Január</th>
   <td class="numeric">165,00 EUR</td>
   <td class="numeric">85,00 EUR</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row">Február</th>
   <td class="numeric">165,00 EUR</td>
   <td class="numeric">85,00 EUR</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row">Marec</th>
   <td class="numeric">151,25 EUR</td>
   <td class="numeric">77,90 EUR</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row">Apríl</th>
   <td class="numeric">136,0 EUR</td>
   <td class="numeric">70,10 EUR</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Údaje v tabuľke

Dátumy a množstvá
Prvých 6 týžňov 109,80 EUR týždenne
Ďalších 33 týždňov 109,80 EUR týždenne
Očakávaná platba 4 282,20 EUR
Oznámiť zamestnancovi 28 dní pred začiatkom vyplácania materskej dávky
<table>
 <caption class="heading-small">Dátumy a množstvá</caption>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Prvých 6 týžňov</td>
   <td>109,80 EUR týždenne</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Ďalších 33 týždňov</td>
   <td>109,80 EUR týždenne</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Očakávaná platba</td>
   <td>4 282,20 EUR</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Oznámiť zamestnancovi</td>
   <td>28 dní pred začiatkom vyplácania materskej dávky</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Vizualizácia dát v infografike

24 Ministerských oddelení
80 px 16 px
<div class="data">
 <span class="data-item bold-xxlarge">24</span>
 <span class="data-item bold-xsmall">Ministerských oddelení</span>
</div>
56/154 na slovensko.sk
52 px 16 px
<div class="data">
 <span class="data-item bold-xlarge">56/154</span>
 <span class="data-item bold-xsmall">na slovensko.sk</span>
</div>