VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Slovník pojmov v Jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb

Obsah:

Označenie webových komponentov

Pre zlepšenie zrozumiteľnosti uvádzame pre programátorov najčastejšie používané výrazy v Jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb.

Označenie tlačidiel

V záujme jednotného označovania odporúčame používať nasledovné názvy tlačidiel.

Prihlásiť sa

Pri prihlásení používajte na tlačidlách jednotné označenie “Prihlásiť sa”. Odporúčame nepoužívať alternatívne označenia ako napríklad Prihlásiť, Prihlásenie, Vstúpiť do služby, a pod.

Odhlásiť sa

Pre odhlásenie používajte na tlačidlách jednotné označenie “Odhlásiť sa”. Odporúčame nepoužívať alternatívne označenia ako napríklad Odhlásiť, Odhlásenie, Opustiť službu, a pod.

Začať

Tlačidlo “Začať” prípadne “Chcem začať” používame na spustenie služby, procesu, alebo registrácie.

Pokračovať

Tlačidlo “Pokračovať” používame na prechod medzi stránkami / krokmi v rámci formulára. Odporúčame nepoužívať alternatívne označenia ako napríklad Ďalej, Nasledujúca stránka, a pod.

Podpísať žiadosť / podanie

Používateľ môže podpísať žiadosť viacerými spôsobmi, napríklad občianskym preukazom s čipom, klikom, a pod. O spôsobe, akým bude žiadosť podpísaná, je nutné používateľa informovať na začiatku procesu. Odporúčame nepoužívať termín Autorizácia v názve tlačidla, ale priamo popísať akciu. Týmto spôsobom bude používateľ ihneď informovaný, čo bude nasledovať, napríklad “Podpísať žiadosť občianskym preukazom s čipom”.

eID - elektronická identita

Jedná sa o elektronickú identitu občana. Výraz odporúčame doprevádzať dodatočnou informáciou “elektronická identita” a nepoužívať ho iba samostatne ako eID.

eID karta (občiansky preukaz s čipom)

Výraz eID karta vždy doprevádzame informáciou v zátvorkách “občiansky preukaz s čipom”. Pre zjednotenie názvoslovia odporúčame nepoužívať alternatívne názvy ako elektronický občiansky preukaz, elektronický preukaz, občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom, elektronický doklad, autentifikátor alebo iba názov eID karta.

Používané výrazy

Autentifikácia

Ide o overenie identity používateľa. Vo fyzickom svete by išlo napríklad o predloženie občianskeho preukazu. Preto odporúčame vyhnúť sa označeniu Autentifikácia a namiesto neho sa držať jednoduchšieho popisu procesu, napríklad “vloženie občianskeho preukazu s čipom do čítača”.

Autorizácia

Úkon sa deje prostredníctvom elektronického podpisu používateľa, pečaťou, prípadne iným spôsobom uznaným legislatívou. Odporúčame nepoužívať termín Autorizácia, ale priamo popísať akciu, a tak používateľa ihneď informovať, čo bude nasledovať, napríklad “prejdite k podpisovaniu”.

Elektronické podanie

Je to každý úkon (napr. návrh, žiadosť, a pod.), ktoré osoba podáva na orgán (štátny orgán, orgány samosprávy) prostredníctvom elektronického formulára.

Elektronická služba

Pre rovnaké pomenovanie služieb poskytovaných v elektronickej podobe odporúčame používať názov “Elektronická služba”. Vyhnite sa alternatívnym označeniam ako e-služba, el. služba, a pod.

Elektronická schránka

Na označenie elektronickej schránky používajte zaužívané spojenie “elektronická schránka”. Odporúčame vyhnúť sa skratkám a alternatívam, ako napríklad iba schránka alebo eDesk.

Používateľský účet / Profil (z angl. user account)

Používateľské účty sa používajú iba v prípade, ak je pravdepodobné, že vaši používatelia budú musieť svoje údaje využívať v budúcnosti, prípadne aktualizovať vo viacerých častiach vašej služby. Nepoužívajte alternatívne názvy ako napríklad konto.

Používateľ (z angl. people alebo users)

Osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom používa alebo požaduje poskytovanie vašej služby. Odporúčame vždy používať označenie “používateľ” a vyhnúť sa jeho alternatívam ako napríklad užívateľ, návštevník.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Prostriedok na podpísanie elektronického podania. Pri tvorbe konkrétnej elektronickej služby je potrebné dbať na to, aký prostriedok autorizácie sa vyžaduje podľa § 23 ods. 3 zákona o e-Governmente.

Kvalifikovaná elektronická pečať

Prostriedok na podpísanie elektronického podania. Pri tvorbe konkrétnej elektronickej služby je potrebné dbať na to, aký prostriedok autorizácie sa vyžaduje podľa § 23 ods. 3 zákona o e-Governmente.

BOK (bezpečnostný osobný kód)

Väčšina používateľov nevie, čo sa od nich žiada pri použití skratky “BOK”. Odporúčame vždy vysvetliť, že sa jedná o 6 miestny kód, ktorý si používatelia nastavovali pri preberaní občianskeho preukazu s čipom a skratku vždy doplniť o informáciu v zátvorkách “bezpečnostný osobný kód”.

Toolkit

Sada softvérových nástrojov.

Backend

Je základom väčšiny systémov alebo aplikácií. Jedná sa o skrytú časť systému (používateľ ju nevidí), ktorá úzko spolupracuje so serverom a databázou.

Frontend

Front-end je označenie časti webových aplikácií, ktorá zabezpečuje interakciu s používateľom.

Frontend toolkit

Ide o sadu nástrojov pre programátorov, ktorá zjednodušuje prácu a zabezpečuje konzistentnosť.

SUS skóre (angl. System​ ​Usability​ ​Scale)

SUS​ ​skóre​ ​je​ ​spoľahlivý​ ​nástroj​ ​na​ ​meranie​ ​použiteľnosti.​ ​Najčastejším​ ​spôsobom​ ​jeho interpretácie​ ​je​ ​konverzia​ ​na​ ​percentil.​ ​Všeobecné​ ​priemerné​ ​SUS​ ​skóre​ ​systémov​ ​sa​ ​pohybuje okolo​ ​68. Táto​ ​hodnota​ ​predikuje​ ​používateľskú​ ​lojalitu.​ ​Celé​ ​spektrum percentilu​ ​je​ ​oznámkované​ ​písmenami​ ​A-F.​ ​Vrchných​ ​10%​ ​(hodnotenie​ ​A)​ ​znamená,​ ​že​ ​by používatelia​ ​produkt​ ​odporučili​ ​svojim​ ​priateľom​ ​a​ ​známym,​ ​pri​ ​hodnotení​ ​F​ ​by​ ​produkt používatelia​ ​svojim​ ​priateľom​ ​a​ ​známym​ ​pravdepodobne​ ​neodporučili.