VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Dátumy

Tento návod opisuje postup, ako žiadať od používateľov uvedenie dátumov.

Obsah:

Typy dátumov

Spôsob, akým sa pýtate používateľov na dátumy, závisí od typov dátumov, na ktoré sa pýtate. Napríklad:

Požadovanie ľahko zapamätateľných dátumov

Na požadovanie ľahko zapamätateľných dátumov, ktoré má používateľ vyplniť, ako dátum narodenia, používajte textové polia.

Napríklad:

Použite tri polia, pretože bude jednoduchšie overiť jednotlivé časti než sa snažiť validovať jedno samostatné pole. Uvádzajte ich v poradí deň, mesiac, rok. Platnosť dátumu validujte. Ak celý dátum nemusí byť známy, umožnite vypĺňať iba známu časť dátumu.

Neposúvajte používateľov medzi poľami automaticky. Môže to totiž kolidovať s používaním klávesnice a zmiasť používateľov.

Použitie kalendára (vizuálne kalendáre, ktoré môžu byť použité na výber dátumu) nie sú zvlášť užitočné pri výbere známych dátumov a niektorí používatelia majú problém vybrať si dátum takýmto spôsobom.

Spustenie numerickej klávesnice na zariadeniach iPhone

Na spustenie numerickej klávesnice na zariadeniach iPhone, pridajte do dátového poľa nasledovný pattern atribút: pattern="[0-9]*"

Požadovanie dátumov z dokumentov alebo kariet

Ak požadujete údaje presne ako sú zobrazené na pase, kreditnej karte alebo podobnej položke, zobrazte polia v rovnakom formáte ako v originálnej položke. Takto uľahčíte používateľovi presné prekopírovanie údajov.

Požadovanie približných dátumov

Ak nepotrebujete presný dátum a pýtate sa na dátum, ktorý si používateľ nemusí pamätať (napríklad “dátum kedy ste stratili svoj pas”), uistite sa, že dáte používateľovi možnosť uviesť približný dátum, ako napríklad “Jún 1983”.

Tu je príklad:

Požadovanie relatívnych dátumov

Môžete prísť do situácie, kedy budete potrebovať dátumy, ktoré sú relatívne k dnešnému dátumu alebo k inému dňu – toto je bežné, ak si používateľ rezervuje stretnutie.

Preto by ste mali umožniť používateľovi uviesť alebo vybrať relatívny dátum ako “zajtra” alebo “o 4 pracovné dni”, pričom v takomto prípade odporúčame aj informatívne zobraziť automaticky vypočítanú informáciu o výslednom dátume, napr. “približne 23. júna”. Ak je deň v týždni dôležitý, uveďte aj túto informáciu.

Používanie kalendára

Kalendár použite iba v prípadoch, ak bude používateľ v nasledovných situáciách:

Použitie kalendára môže pomôcť používateľom, ktorí si napríklad potrebujú rezervovať stretnutie ako súčasť využitia vašej služby.

Ak potrebujete zobraziť dostupné dátumy, vložte kalendár na stránku a uistite sa, že je dostatočne veľký na to, aby bol čitateľný.

Nikdy nevytvárajte ovládanie kalendára, ktoré je závislé od JavaScriptu, ako od jedinej vstupnej možnosti.

Ako zobrazovať dátumy

Ak potrebujete zobraziť dátum, použite formát “deň mesiac rok”, napríklad “8. júl 2017”. Nepoužívajte medzi mesiacom a rokom čiarku.

Použite predložky “od, do” v rozsahu dátumov (nie pomlčku), napríklad “od 8. júla do 9. augusta”.

Ako kontrolovať, že sú dátumy správne

Aby ste overili, že sú dátumy používateľov správne, sústreďte sa na: