VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory E-mailové adresy

Tento návod opisuje, ako požiadať používateľov o ich e-mailovú adresu.

Obsah:

Príklad

email

Keď si od používateľov žiadate e-mailové adresy, je dôležité aby:

Odporúčame skontrolovať, či majú používatelia prístup k e-mailovému účtu, ktorý vám dávajú.

Pole na e-mailovú adresu musí byť dostatočne dlhé

Uistite sa, že pole e-mailovej adresy je natoľko dlhé, aby vyhovovalo aspoň 95% e-mailových adries používateľov.

Odporúča sa používať pole zobrazujúce naraz minimálne 30 znakov, pričom dátové pole musí umožniť spracovanie 255 znakov.

Upovedomte používateľov prečo od nich požadujete e-mailovú adresu

Je dôležité používateľa oboznámiť s tým ako bude e-mailová adresa použitá, aby:

Pomôžte používateľom zadávať platnú e-mailovú adresu

Pomôžte používateľom zadať platnú e-mailovú adresu tým, že:

Odporúčame tiež skontrolovať bežné chyby v písaní obľúbených poskytovateľov elektronickej pošty (napríklad 'gmail.sk' namiesto 'gmail.com' alebo 'homtail.com' namiesto 'hotmail.com'). Ak zistíte, že používateľ spravil chybu, upovedomte ho o tom. Avšak umožnite mu pokračovať ďalej v prípade, že ide o skutočnú e-mailovú adresu.

Niektoré služby vyžadujú, aby používatelia opakovane zadali svoju e-mailovú adresu. Tento postup zbytočne pridáva na práci používateľovi, a preto ho odporúčame nepoužívať.

Overte, či má používateľ prístup k svojmu e-mailovému účtu

V niektorých prípadoch je potrebné použiť proces overenia e-mailového účtu, aby ste sa uistili, že používateľ má prístup k e-mailovej adrese, ktorú zadal.

Keďže je tento proces pre používateľa rušivým elementom, dôkladne zvážte nutnosť jeho použitia.