VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Indikátory progresu

Tento návod opisuje vizualizáciu časti dokončeného procesu.

Obsah:

Kedy použiť indikátor progresu

Najprv by ste mali otestovať svoj systém bez akýchkoľvek indikátorov progresu. Veľa služieb je natoľko jednoduchých, že používatelia indikáciu nepotrebujú.

Pred pridaním indikátora progresu sa pokúste zlepšiť systém zmenou poradia, typu alebo počtu otázok.

Ak služba nutne vyžaduje väčší počet krokov alebo by na základe výsledkov testovania mali používatelia stále problém, použite jednoduchý indikátor krokov alebo otázok, ako je napríklad tento:

indicator

Tento prístup zabezpečuje kompaktnú vizualizáciu procesu a obvykle postačuje na to, aby používatelia získali istotu v tom, ako bude celý proces pokračovať.

Celkový počet krokov uveďte iba v prípade, že ho viete presne určiť. Ak používateľ pokračuje v procese a celkový počet krokov sa mení v závislosti od odpovedí používateľa, nezabudnite aktualizovať indikátor.

Príklad, ktorým sa vyhnúť

Nepoužívajte tento typ indikátora:

indicator

Tento typ indikátora môže byť problematický, pretože: