VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Pomocný text

Tento návod opisuje, kedy a ako napísať pomocný text pre vašu službu. Najlepší spôsob, ako pomôcť používateľom je vytvoriť čo najjednoduchšiu a najzrozumiteľnejšiu službu, akú môžete. Pomocný text doplňte, ak výskumom zistíte, že ho používatelia potrebujú.

Obsah:

Ako písať pre používateľov

Keď píšete pomocný text, mali by ste:

Ukážky

Tu je ukážka, ako písať pomocný text:

Nepíšte pomocný text takto:

Kedy je pomocný text užitočný

Pomocný text môžete potrebovať pri vysvetlení:

Dôležité je uvedomiť si, že pomocný text nevysvetľuje rozloženie prvkov na obrazovke a ich význam. Ak to musíte urobiť, znamená to, že ste nevytvorili dostatočne jednoduchú službu. Napr. ak zistíte, že píšete pomocný text typu “Kliknite na zelené tlačidlo naspodku obrazovky”, viete, že rozhranie potrebuje úpravy.

Použitie pomocného textu

Pomocný text je krátky a jasný text umiestnený priamo vedľa tej časti stránky, s ktorou súvisí.

Ako pomocný text použite informáciu, ktorá je relevantná pre väčšinu používateľov.

Tu je ukážka:

Pomocný text vo formulári umiestnite medzi štítok poľa a pole. Používatelia, prípadne čítače obrazoviek ho tak budú môcť prečítať ešte pred tým, ako sa dostanú k samotnému poľu.

Použitie rozbaľovacieho pomocného textu

Rozbaľovací pomocný text je krátky odkaz, ktorý sa rozbalí na detailnú pomoc, keď naň používateľ klikne.

Tu je ukážka:

Použite rozbaľovací pomocný text na to, aby sa vaša stránka prehľadnejšie čítala, avšak neschovávajte pomoc, ak ju bude potrebovať väčšina vašich používateľov.

Uistite sa, že je text vo forme odkazu, a teda že používateľ rýchlo pochopí, že naň môže kliknúť.

Použitie detailného pomocného textu

Ak vaši používatelia musia urobiť náročné alebo komplexné rozhodnutia, na ktoré nepostačujú podporené prístupy spomenuté vyššie, môžete im poskytnúť viac detailnú pomoc.

Uistite sa, že používatelia:

Nepoužívajte detailnú pomoc na vysvetlenie rozhrania - to by malo byť natoľko jednoduché, že jeho vysvetlenie nie je potrebné.