VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Používateľské mená

Tento návod opisuje spôsob, ako požiadať používateľov o vytvorenie používateľského mena.

Obsah:

eID elektronická identifikácia ako prihlasovací spôsob

V prostredí elektronických služieb preferujeme prihlasovanie prostredníctvom centrálneho autentifikačného modulu použitím eID elektronickej identifikácie, t.j. prostredníctvom eID karty, elektronického dokladu o pobyte, alternatívneho autentifikátora či autentifikačného certifikátu. Tento návod je určený len pre tie služby, ktoré neposkytujú prihlásenie týmto spôsobom a používatelia si musia vytvoriť vlastné používateľské mená.

E-mailové adresy ako používateľské mená

Ako používateľské mená používajte e-mailové adresy, pretože:

Pamätajte, že nie každý disponuje e-mailovou adresou, prípadne ju nie každý chce použiť ako používateľské meno. Počet používateľov bez prístupu k e-mailom sa líši od služby k službe.

Preto je dôležité pred spustením služby urobiť výskum, aby ste pochopili túto cieľovú skupinu a pomohli im s používaním vašej služby.

Používateľmi vytvorené používateľské mená

Požadovať, aby si používatelia vytvárali unikátne používateľské mená, by ste mali iba v prípade, ak vaša služba obsahuje používateľmi generovaný obsah. Napríklad blog so sekciou komentárov pod ním.

Unikátne požívateľské mená vytvárané používateľmi sa v porovnaní s e-mailovými adresami ťažšie vytvárajú a jednoduchšie zabúdajú.

V takom prípade je nevyhnutné:

Umožnite používateľom robiť zmeny

Bez ohľadu na to, aké používateľské mená vo vašej službe využívate, umožnite používateľom vždy zmeniť ich e-mailovú adresu alebo používateľské meno.

Službou vytvorené prístupy

Ak je nepravdepodobné, že by používatelia pristupovali k vašej službe opakovane, odporúča sa im prideliť unikátna referencia namiesto toho, aby ste ich nútili vytvoriť používateľské meno.