VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Proces overenia e-mailovej adresy

Tento návod opisuje spôsob použitia, procesu overenia e-mailovej adresy na zistenie, či má používateľ prístup k špecifickému e-mailovému účtu.

Obsah:

Kedy použiť proces overenia e-mailovej adresy

Vyhnite sa použitiu procesu overenia e-mailových adries, okrem situácií kedy:

Proces overenia e-mailových adries môže byť rušivý, pretože núti používateľa prepínať z vašej služby na jeho e-mailovú adresu a späť.

Môže sa preto stať, že používateľ nedokončí proces, pretože:

Vašu službu musíte navrhnúť tak, aby predchádzala týmto problémom.

Pamätajte si, že potvrdzujúce e-maily nepotvrdzujú totožnosť danej osoby, ale iba to, že osoba má prístup k danej e-mailovej adrese v čase potvrdenia.

Ak použijete proces overenia e-mailovej adresy

Ak použijete proces overenia e-mailovej adresy, mali by ste zvážiť:

Nastavenie doby vypršania platnosti

Aby odkaz nemohol byť použitý po určitom časovom období, nastavte mu dátum vypršania platnosti.

Zneaktívniť odkaz by ste mali tiež v prípade, ak:

Ak sa používateľ pokúsi použiť už neplatný odkaz alebo odkaz, ktorý už bol použitý, je potrebné ho o tom upovedomiť.

Umožniť používateľovi preposlať si e-mail

Umožnite používateľom znova si poslať potvrdzovací e-mail v prípade, že vložili nesprávnu e-mailovú adresu alebo im z nejakého dôvodu e-mail nebol doručený.

Použitie vynúteného a nevynúteného overenia

Existujú dva spôsoby procesu overenia e-mailovej adresy, vynútený a nevynútený.

Vynútený spôsob overenia zabraňuje používateľovi v použití služby, pokiaľ nepotvrdí svoju e-mailovú adresu.

Pri nevynútenom spôsobe overenia používateľ môže pokračovať vo využívaní služby, ale bude pravidelne upozorňovaný, že potrebuje potvrdiť svoju e-mailovú adresu. Niektoré funkcionality nemusia byť pre používateľa dostupné pokiaľ nepotvrdí e-mail.

Vynútené overenie je jednoduchšie, no ak používateľ nemôže potvrdiť svoj e-mail, nie je vôbec schopný službu použiť. Je veľmi dôležité, aby ste používateľovi v takomto prípade poslali e-mail ihneď.

Nevynútený spôsob overenia si vyžaduje citlivejší dizajn. Neviete totiž garantovať, že si všetci používatelia potvrdia e-mailovú adresu. To môže zabrániť používateľovi v prístupe k vaše službe.

Niektoré služby zo začiatku podporujú nevynútené overenie a následne sa zmenia na vynútené.

Dizajnovanie stránky na aktiváciu účtu

Táto stránka má informovať, čo potrebuje používateľ na aktiváciu svojho účtu.

Obvykle by mala vaša služba zobraziť túto stránku okamžite po tom, ako používateľ zadá svoju e-mailovú adresu alebo ak sa pokúsi prihlásiť pred tým, ako potvrdí svoj e-mail.

Stránka by mala:

V prípade vynúteného overenia by táto stránka mala byť jedinou, ktorú používateľ uvidí pri snahe prihlásiť sa ešte pred aktiváciou svojho účtu.

Ak používate nevynútené overenie a používateľ sa prihlasuje pred aktiváciou účtu, potom by ste mu mali:

Ak používateľ klikne na odkaz v aktivačnom e-maili, presmerujte ho na stránku, ktorá potvrdzuje, že si svoj účet aktivoval. V tomto bode môžete alebo aj nemusíte vyžadovať, aby sa používateľ prihlásil. Závisí to od toho, kde v procese sa nachádza aktivačná stránka.