VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Stránky s otázkami

Tento návod opisuje správne použitie a štruktúrovanie stránky s otázkami.

Obsah:

Ukážka stránky s otázkami

questions

Použitie stránok s otázkami

Stránky s otázkami slúžia na získanie informácií od používateľov. V procese nahrádzajú komplexné formuláre a imitujú používateľovi osobnú komunikáciu s danou inštitúciou.

Stránky s otázkami sa používajú pri:

Nastavenie stránky s otázkami

Stránky s otázkami musia obsahovať:

Odkaz na predchádzajúcu stránku

Stránka s otázkami musí vždy obsahovať spätný odkaz na predchádzajúcu stránku.

Niektorí používatelia majú obavy z použitia tlačidla “Späť” vo vyhľadávači, najmä pri vypĺňaní dôležitých údajov. Pridanie odkazu na predchádzajúcu stránku (“Späť”) ich ubezpečí, že sa môžu vrátiť a zmeniť svoje predchádzajúce odpovede.

Odkaz by sa mal nachádzať v hornej časti stránky, pretože používatelia sa najčastejšie vracajú späť hneď po vstupe na stránku. Uistite sa, že odkaz na predchádzajúcu stránku funguje, aj keď nie je JavaScript k dispozícií.

Názvy stránok

Ako názvy stránok môžete použiť buď otázku alebo sumarizáciu, čoho sa budú otázky na stránke týkať.

Akonáhle si vyberiete jeden z formátov, používajte ho konzistentne na všetkých stránkach s otázkami.

Používanie otázky v titulke stránky

Ak požadujete iba jednu informáciu na stránke, použite otázku ako titulku stránky - napríklad "Aké je vaše poštové smerovacie číslo?".

questions

Používanie sumarizačnej titulky

Ak potrebujete zoskupiť viac vzájomne súvisiacich otázok na jednej stránke, použite sumarizačnú titulku.

V príklade znázornenom nižšie sa od používateľa požadujú detailné informácie ohľadom pasu a keďže sa jedná o viacero súvisiacich otázok, je vhodné ako hlavičku použiť všeobecnejší nadpis sumarizujúci požadované údaje.

questions

Nadpisy sekcií

Nepoužívajte rovnakú titulku na viacerých stránkach. Titulka stránky sa vždy vzťahuje len na požadované informácie na aktuálnej stránke, nie na vyššiu úroveň, ktorej je stránka súčasťou.

Ak potrebujete zobraziť sekciu vyššej úrovne, použite štýl "sekundárnej hlavičky" - napríklad "Vaše údaje".

questions

Tlačidlo “Pokračovať”

Uistite sa, že tlačidlo "Pokračovať" je:

Ako sa pýtať používateľov otázky

Pri kladení otázok by ste mali:

Pri kladení otázok si dajte pozor, aby ste od používateľov nežiadali informácie, ktorými už disponujete.