VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Stránky so spätnou väzbou

Pri vytváraní digitálnej služby budete potrebovať zabezpečiť používateľom spôsob, ktorým vám k nej poskytnú svoju spätnú väzbu.

Obsah:

Príklad

feedback

Prečo musí mať vaša služba stránku so spätnou väzbou

Všetky služby v testovacej alebo ostrej verzii musia mať stránku so spätnou väzbou, aby ste mohli zozbierať komentáre a vyhodnocovať spokojnosť používateľov.

K poskytnutiu spätnej väzby prichádza po tom, ako používateľ dokončí podanie a po úplnom vybavení služby, o ktorú používateľ žiadal. Na meranie spokojnosti používateľov sa využíva koncept Net Promoter Score (NPS).

NPS je kvantitatívny údaj, ktorý bude doplnený kvalitatívnym vysvetlením používateľa. Používateľ odpovedá na škále od 1 po 10, na otázku v nasledovnej formulácii: “Ako veľmi je pravdepodobné, že by ste službu X odporučili svojim priateľom a známym?”

Likertova škála, na ktorej sa pohybujú odpovede používateľa, reprezentuje mieru jeho súhlasu:

Kvalitatívny údaj predstavuje otvorená otázka, kde bude mať používateľ možnosť doplniť svoj názor. Táto otázka bude dostupná pre všetky odpovede s hodnotou od 1 po 6. Otázka bude v znení: “Ako by sme mohli túto službu zlepšiť?”