VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Výber pohlavia

Tento návod opisuje spôsob, ako požiadať používateľov o informáciu o ich pohlaví.

Obsah:

Na pohlavie sa používateľov pýtajte len v prípade, ak nemôžete poskytnúť svoju službu bez týchto informácií.

Príklad

Tu je príklad toho, ako sa používateľov opýtať na ich pohlavie:

Ak sa chcete opýtať používateľov na pohlavie, mali by ste polia uviesť v abecednom poradí: "Muž", "Žena".

Vyhnite sa používaniu rodových zámen

Používateľa by ste mali osloviť pomocou osobného zámena "vy", ak je to možné, a vyhnúť sa používaniu rodových zámen, ako je "on" a "ona".