VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Vzory Zhrnutie

Tento návod opisuje postup, ako umožniť používateľom skontrolovať svoje odpovede pred odoslaním žiadosti.

Obsah:

Ukážka

example

Výhody zhrnutia

Hlavné výhody stránky so zhrnutím sú:

Čo má zhrnutie obsahovať

Zhrnutie sa používa vždy na konci procesu, kedy používateľ musí potvrdiť správnosť svojich údajov.

Zhrnutie má obsahovať:

Stránka zhrnutia by mala používateľovi poskytnúť možnosť vytlačiť vyplnené údaje vo formáte .pdf, možnosť exportu údajov prostredníctvom alternatívnych odkazov a možnosť uložiť svoju žiadosť do konceptov v elektronickej schránke.

Vytvorte stránku jednoduchú na porozumenie

Informácie v zhrnutí štrukturujte prehľadne:

Umožnite používateľom vrátiť sa a zmeniť svoje odpovede

Pri každej časti na stránke “Zhrnutie” poskytnite odkaz “Zmeniť”, aby sa používateľ mohol vrátiť a doplniť alebo zmeniť informácie, ktoré žiadate.

Stránky s odpoveďami majú vyzerať rovnako, ako keď ich používateľ použil naposledy, t.j. aj so všetkými odpoveďami, ktoré predbežne vyplnil.

Keď používateľ dokončí úpravu, tlačidlo “Pokračovať” ho vráti na stránku “Zhrnutie”. Používateľ by nemal znovu prechádzať celým procesom vypĺňania údajov.

Ak používateľ počas úpravy zmení svoje odpovede a k novým odpovediam sa budú viazať ďalšie doplňujúce otázky, položte ich používateľovi ešte pred tým, než sa opäť vráti na stránku “Zhrnutie”.

Vytvorte prístupnú stránku

K odkazu “Zmeniť” pridajte skrytý text, aby tlačidlo malo zmysel aj keď ho čítače obrazoviek čítajú mimo kontext.

Napríklad:

<a href="/renew/name/edit">Zmeniť<span class="visually-hidden"> meno</span></a>